Toekomstgericht

CBS De Brug is een moderne school die uw kind voorbereid op de toekomst.

Chromebooks in alle groepen

Uw kind werkt met moderne onderwijsmiddelen en -methoden. In elke groep werken de kinderen met Chromebooks, niet alleen met taal en rekenen, maar ook met de zaakvakken.

21e-eeuwse vaardigheden

Wij besteden we veel aandacht aan de 21e-eeuwse vaardigheden die uw kind nodig heeft in deze snel veranderende maatschappij. Onze kinderen leren zelfstandig te werken, hun taken in te plannen, goed samen te werken en zichzelf te presenteren.

Engels vanaf groep 1

Engels krijgt uw kind al vanaf de kleutergroep. Dat doen we bewust, omdat we weten dat kinderen een tweede taal makkelijker leren op jonge leeftijd en daardoor in de hogere groepen geen belemmering voelen bij het spreken van de taal. Uw kind gaat met een stevige basis en een goede beheersing van de Engelse taal – wat in onze maatschappij steeds belangrijker wordt – naar het voortgezet onderwijs.