Kwalitatief goed onderwijs

Het nieuwe motto van CBS De Brug is ‘Een wereld aan talent!’ Wij vinden het belangrijk dat uw kind plezier heeft op school en tijdens het leren. Onze leerkrachten kijken naar de talenten en behoeften van elk kind en bieden inspirerend en passend onderwijs.

Maximale ontwikkeling

Onze leerkrachten kijken naar de verschillen in ontwikkelingsniveau en stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van uw kind. Kinderen die meer aankunnen, bieden we extra uitdaging en verdieping. En soms heeft een kind behoefte aan verlengde instructie of extra aandacht of zorg. Zo kunnen de kinderen zich maximaal ontwikkelen en helpen we ze net een stapje verder.

Modern en kwalitatief goed onderwijs

Door de onderwijsinspectie zijn we beoordeeld met een GOED en daar zijn we best een beetje trots op. De onderwijsinspectie zegt over onze school: “CBS De Brug krijgt het eindoordeel ‘goede school’. Kenmerkend voor de school zijn het prettige klimaat en hoe directie en team samen werken aan het verbeteren van het onderwijs. Bovendien betrekt de school nadrukkelijk ouders bij de schoolontwikkeling en werkt zij goed samen met partners rond de school om bij te dragen aan een doorgaande lijn voor leerlingen.”

Een wereldschool

Elke ochtend leggen we een stevige basis aan taal, lezen en rekeken. In de middag is er ruimte voor het verkennen van de wereld. Via inspirerende thema's combineren we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, maar ook wetenschap & techniek, mediawijsheid en burgerschap. Met een stevige theoretische basis gaan de leerlingen aan de slag met onderzoeksvragen en/of maken ze een creative verwerking. Leuk én leerzaam!

Talentenateliers

De talenten van leerlingen, leerkrachten én ouders hebben een belangrijke plek in ons onderwijs. Met onze talentenateliers bieden we workshops op verschillende gebieden. Onze klusklas richt zich nog meer op 'het leren door doen'. Zo bieden we kinderen een rijke leeromgeving en leerervaring. 

Kunst & cultuur

Op het gebied van kunst & cultuur werken we samen met KUVO. Elk jaar nemen de groepen deel aan een of meerdere KUVO-activiteiten. U kunt denken aan toneel, film, muziek, dans, literatuur of (moderne) kunst. In groep 7 is de balletvoorstelling in de Stadsschouwburg Amsterdam altijd een groot een succes.