Onderwijs groep 1 en 2

In de kleuterleeftijd leert uw kind het meest door ervaringen op te doen. Uw kind ontwikkelt zich door spel, beweging en betekenisvol leren tot een kind dat er klaar voor is om te leren lezen, rekenen en schrijven.

Goede combinatie

We kiezen bewust voor de combinatie van groep 1 en 2 omdat kleuters veel van elkaar kunnen leren. De kinderen uit groep 2 nemen de nieuwkomers vaak onder hun hoede en leerlingen die bijvoorbeeld een snelle ontwikkeling doormaken, vinden gemakkelijk aansluiting.

Start in de kring

De lesdagen zijn herkenbaar ingedeeld en worden meestal in de kring begonnen. We zingen liedjes, er wordt gebeden en de kinderen mogen om de beurt iets vertellen. Zo maken we plezier, leren we naar elkaar te luisteren en samen verhalen te delen.

Methode Onderbouwd

In de kleutergroep maken we gebruik van de methode Onderbouwd. Deze methode is thematisch van opbouw en stimuleert op speelse en doelgerichte wijze de ontwikkeling van kinderen.

Leuk aan de methode is dat deze gebruik maakt van handpoppen om een doel kenbaar te maken. De kinderen weten bijvoorbeeld dat ze gaan leren over letters als Arie de Letterkanarie in de les verschijnt. Na de avonturen van de handpop gaan de kinderen aan het werk met het ontwikkelingsmateriaal.

Zelf plannen

We stimuleren zelfstandigheid op jonge leeftijd. Via het planbord bepalen de kinderen zelf wat ze wanneer gaan doen. Deze keuzemomenten worden afgewisseld met opdrachten die aansluiten bij de onderwijsmethode.