Privacyverklaring 

In deze privacyverklaring is vastgelegd wat de school doet om privacyrisico's te beperken.

Constateert u een datalek of heeft u het vermoeden hiervan? Bericht dit dan aan: privacy@spco.nl