Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een grote groep ouders die zich samen met het team enthousiast inzetten om verschillende activiteiten te organiseren en mogelijk te maken. De OR helpt bij de organisatie van onder andere het schoolreisje, de Koningsspelen, het groep 8-kamp, de sinterklaas- en kerstviering en met het versieren van de school bij feestelijkheden. Daarnaast draagt de raad financieel bij aan onder meer KUVO-voorstellingen en de aanschaf van bibliotheekboeken.

Uit elke groep zitten twee ouders in de OR en zij vergaderen iedere zes weken. Dan wordt de organisatie van de op handen zijnde activiteiten besproken. In de vergadering is altijd een vast lid van het team aanwezig.

OR-leden

Dit schooljaar zitten de volgende ouders in de OR:

Lieneke Bleys (voorzitter)
Berber Krop
Danielle Verhoef
Imre Boom
Donna van Koert 
Tamara Kool-Kamphuis 
Victoria Verhoeff
Joyce van der Weiden-Vollenga
Roy Piket (penningmeester)