Een veilige omgeving

Om goed te kunnen leren moet uw kind ‘lekker in zijn vel zitten’ en zich fijn voelen op school. Veiligheid en structuur vinden wij daarom belangrijk.

Kanjerschool

Op onze school zitten allemaal kanjers! Wij maken gebruik van de Kanjertraining en leren kinderen op een goede manier met zichzelf en de ander om te gaan. Ze leren onder andere complimenten te geven en ontvangen, te praten over gevoelens, vriendschappen te onderhouden, vragen te stellen, belangstelling te tonen en hun mening te geven zonder iemand te kwetsen.

Op school helpen we elkaar. We versterken het onderlinge vertrouwen en streven naar een positieve, opbouwende sfeer. Kinderen ervaren hierdoor – ook op langere termijn – minder last van sociale stress.

Ook blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties.