Verlof aanvragen

De Leerplichtwet geeft mogelijkheden voor extra verlof bij gewichtige omstandigheden, zoals verhuizing, huwelijk van familieleden, overlijden van familieleden, huwelijks- of ambtsjubilea en vervulling van godsdienstige plichten.

Aanvraagformulieren voor vrijstelling van schoolbezoek zijn ook op school aanwezig. Dit formulier dient vier weken van tevoren te worden ingeleverd, indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Verlof vragen