Ouderbetrokkenheid

CBS De Brug is naast een school een echte ontmoetingsplaats voor de kinderen en hun (groot)ouders. Wij vinden dit belangrijk voor de inwoners van Nieuwerbrug. Ook betrekken we de ouders actief bij de school en de ontwikkeling van hun kind(eren).

Goed contact

Wij streven naar goed overleg met u als ouder en bieden u onder andere de volgende mogelijkheden om informatie over onze school te krijgen:

  • een kennismakingsgesprek;
  • een informatieavond;
  • 10-minutengesprekken; leerlingen vanaf groep 5 gaan mee naar het gesprek.
  • inloopochtenden;
  • Kom in de klas! (een dagdeel meedraaien in de klas).

Tussentijds bijpraten over de ontwikkeling van uw kind vinden wij belangrijk. Wij stellen belangstelling van ouders zeer op prijs en kunnen niet zonder uw betrokkenheid.

Hulp in de school

Gelukkig hebben we veel betrokken ouders die helpen bij activiteiten en een steentje bijdragen aan onze school. Dat waarderen we zeer! Zo gaan er ouders als begeleider en/of rijder mee naar theater, musea en sportevenementen. Hierdoor kunnen we onze kinderen onder andere een breed cultureel aanbod bieden.

De actieve ouderraad ondersteunt de school bij diverse activiteiten, zoals de kerst- en sinterklaasviering. In de medezeggenschapsraad denken ouders mee over het beleid van onze school. Daarnaast kan in de schoolraad worden meegedacht over zaken op het gebied van onderwijs, opvoeding en identiteit.