Vertrouwenspersonen

Als u een klacht heeft, dan kunt u zich door een van de externe vertrouwenspersonen van de SPCO laten begeleiden. Deze verwijst u zo nodig naar de juiste instanties.

De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en zorgt - indien gewenst - voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure (zie ook www.spco.nl - ouders - vertrouwenspersonen). 

De volgende personen zijn bij SPCO Groene Hart verbonden als vertrouwenspersoon:
Mevr. W.L. Smit-Hakkenberg - (0348) 460770 - wlsmit@planet.nl - Woerden
Dhr. B. Pieters - (0172) 408415 - pieters.b.s.m@gmail.com - Woerdense Verlaat
Mevr. W.H.M. Oosterom - (0348) 416674 - wiloosterom1@gmail.com - Woerden
Mw. C. Straus, 06-21402354, christastraus@gmail.com, Woerden

Interne vertrouwenspersoon CBS De Brug:
Mevr. L. van Riessen - (0348) 688352 - leonie.vanriessen@spco.nl - Nieuwerbrug