Ervaringen

Graag laten we hier de ouders en leerlingen aan het woord:

Ouders over CBS De Brug

“Een van de leuke dingen aan deze school is dat er regelmatig momenten zijn waar je als ouders een kijkje kan nemen in de groep of les.”


“Een warme en open school met toekomstgericht onderwijs en waar een kind helemaal zichzelf kan zijn...”


“De Brug geeft in een geborgen en vertrouwde omgeving les op hoog niveau, passend bij iedere leerling, om zo straks vlot door te kunnen stromen naar het voortgezet onderwijs.”


“Wat ik heel erg goed vind als ouder om te zien: dat er persoonlijke aandacht is voor de kinderen, op ieder niveau, en dat jullie continu verbeteren.”


“Een dorpsschool met gezonde ambitie, waar mijn kinderen worden uitgedaagd en geprikkeld door aantrekkelijke en vernieuwende lesmethoden door betrokken en enthousiaste leerkrachten.”


“Het samen met ouders, leerkrachten en directie in gesprek gaan over en ontwikkelen van onderwijs en beleid van De Brug.”

.

Leerlingen uit groep 8 over CBS De Brug

“Er wordt op De Brug goed lesgegeven.” 


“We doen veel leerspelletjes, dat maakt leren leuk!” 


“Een school met 150 jaar ervaring!” 


“150 jaar oud en toch modern, zo werken we met Chromebooks.” 


“De Brug is een kleine school waar je elkaar kent, dat is fijn.”