Opleiding en stage

CBS De Brug is volop in ontwikkeling en biedt ruimte en kansen aan studenten om zichzelf te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om jonge mensen een plek te geven binnen onze school. Zij maken op onze school dan ook echt onderdeel uit van het team. Ideeën nemen we serieus en we zorgen voor een goede begeleiding.

Marnix Academie

SPCO-scholen hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die lerarenopleiding plaats in de praktijk, namelijk in de klas van de kinderen. CBS De Brug is deelnemer in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) en werkt samen met de Marnix Academie in Utrecht. Jaarlijks vinden diverse stagiair(e)s een stageplaats op onze school.

 Regelmatig lopen er ook stagiair(e)s van andere pabo’s dan de Marnix Academie stage op school. Zij zorgen zelf voor het contact tussen de schooldirectie en hun opleiding.

Onderwijsassistent
Studenten aan opleidingen voor onderwijsassistent kunnen ook stage lopen op CBS De Brug. Onderwijsassistenten ondersteunen de leraren bij het voorbereiden van lessen, het begeleiden van kinderen die bij het leren extra ondersteuning nodig hebben, en ze helpen bij het organiseren van activiteiten.