Schooltijden

 

Maandag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Dinsdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Woensdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Donderdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Vrijdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Continurooster

Op basisschool de Brug hebben we een continurooster. De leerlingen gaan van 8.30-14.00 uur naar school. De leerkracht eet met de leerlingen in de klas. 

Inloop

De ouders van kleuters kunnen hun kind naar de klas brengen. In groep 3 mogen de ouders mee naar binnen tot aan de herfstvakantie, daarna vragen we iedereen afscheid te nemen op het plein en lopen de kinderen zelf de school in. Zo creëren we rust in het gebouw en stimuleren we zelfstandigheid. De schooldeuren gaan 5 minuten voor aanvang van de lesdag open.

Kleine pauze

10.15-10.30 uur, groep 3 t/m 8

Voor deze pauze mogen alle kinderen iets gezonds (fruit of groente) meenemen om te eten/drinken. Koek of snoep is niet toegestaan.

Lunchpauze

12.00-12.30 uur