Schooltijden

 

Maandag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Dinsdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Woensdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Donderdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Vrijdag

8.30-14.00

Lunch van 12.00-12.30

Continurooster

Op basisschool de Brug hebben we een continurooster. De leerlingen gaan van 8.30-14.00 uur naar school. De leerkracht eet met de leerlingen in de klas. 

Inloop

De ouders van kleuters kunnen hun kind op maandag en vrijdag naar de klas brengen. U kunt dan met uw kind een boekje lezen.  De andere dagen worden de kleuters bij het hek opgehaald.
De leerlingen van groep 3-8 gaan vanaf 8.25 uur alleen naar binnen. Zo creëren we rust in het gebouw en stimuleren we de zelfstandigheid. 

Kleine pauze

10.15-10.30 uur, groep 3 t/m 8

Voor deze pauze mogen alle kinderen iets gezonds (fruit of groente) meenemen om te eten/drinken. Koek of snoep is niet toegestaan.

Lunchpauze

12.00-12.30 uur