Een kanjerschool

Als uw kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, komt het tot betere prestaties. Door Kanjertraining leren we kinderen op een goede manier met zichzelf en de ander om te gaan. Zo versterken we het onderlinge vertrouwen en streven we naar een positieve, opbouwende sfeer. CBS De Brug is met trots een echte Kanjerschool!

De kinderen leren tijdens de Kanjertraining onder andere:

  • zelfvertrouwen en zelfrespect te krijgen;
  • met gevoelens van henzelf en de ander om te gaan;
  • complimenten te geven en ontvangen;
  • ja of nee te kunnen en durven zeggen;
  • hun mening te durven geven, zonder iemand te kwetsen;
  • een ander te durven vertrouwen en zelf te vertrouwen te zijn;
  • vriendschappen te onderhouden;
  • vragen te stellen en belangstelling te tonen.

Kinderen die Kanjertraining hebben gevolgd, kunnen zich beter concentreren op school en behalen betere resultaten. Dit komt omdat de training uw kind handvatten geeft voor verschillende sociale situaties.