Kinderopvang (integraal kindcentrum)

CBS De Brug heeft de kinderopvang goed geregeld, allemaal onder één dak! Samen met de kinderopvang functioneren we als een integraal kindcentrum. We werken onderling nauw samen en bieden de kinderen één doorgaande ontwikkelingslijn. Uw kind kan tijdens de lunch overblijven, na schooltijd spelen bij BSO De Springplank en er is een peuterspeelzaal.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door KMN Kind & Co. Op BSO De Springplank voelt de opvang echt als vrije tijd. Uw kind kan kiezen uit allerlei (creatieve) activiteiten, sport en spel. De leiding is in handen van deskundige beroepskrachten en de opvang vindt plaats in een gezellige eigen ruimte in de school. Deze ruimte heeft een andere opzet en inrichting dan de leslokalen en voelt huiselijk aan.

BSO De Springplank groeit door een toenemende vraag en komt zo veel mogelijk tegemoet aan de behoeften en vragen van ouders en leerlingen.

Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht op www.kmnkindenco.nl.

 

 

Peuterspeelzaal

De stichting Quadrant Kindercentra organiseert de peuterspeelzaal. De peutergroepen worden geleid door vaste teams van twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Een groot voordeel van de peuterspeelzaal ‘in huis hebben’ is dat de lijnen tussen de peuterspeelzaal en de leerkrachten van de kleuters erg kort zijn. Een paar keer per jaar werken we rond dezelfde thema’s. De peuters komen dan een kijkje nemen in de kleutergroep en dit maakt de overstap naar het basisonderwijs minder groot.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.quadrantkindercentra.nl.