Integraal kindcentrum De Brug

CBS De Brug heeft de kinderopvang goed geregeld, allemaal onder één dak! Samen met de kinderopvang functioneren we als een integraal kindcentrum. We werken onderling nauw samen en bieden de kinderen één doorgaande ontwikkelingslijn. Uw kind kan na schooltijd spelen bij BSO De Springplank en er is een peutergroep aanwezig, peutergroep de Brug. Peutergroep de Brug en BSO de Springplank

Welkom op het gedeelte van onze peutergroep en BSO. Hier vindt u informatie over het aanbod voor peuters en schoolkinderen bij ons op CBS Brug. De opvang van peuters en schoolkinderen wordt op onze school verzorgd door KMN Kind & Co.

Wat biedt peutergroep de Brug?
Onze peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. De peutergroep is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd. De opvang van peuters wordt op De Brug verzorgd door KMN Kind&Co. Bij peutergroep De Brug wordt gewerkt met de methode Puk en Co, een educatief taalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek. Puk en Co biedt een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool. De samenwerking met de basisschool komt ook tot uiting in het gezamenlijk ondernemen van verschillende activiteiten, zoals de Kinderboekenweek en Sinterklaas en het werken aan gezamenlijke thema’s.


Wat biedt BSO de Springplank?
BSO de Springplank is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:00 tot 18:30 uur. Op woensdag is opvang mogelijk in Bodegraven. Kinderen worden dan opgehaald van school met de taxi en naar Bodegraven gebracht. In de schoolvakanties is de BSO van 07:30 tot 18:30 uur geopend. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom bij ons op de BSO. De BSO-tijd is vrije tijd!  Dit kan bij onze BSO helemaal waar worden gemaakt in een rustige, landelijke omgeving. Onze groepsruimte, die zich in de school bevindt, is ingericht met verschillende hoeken: een zithoek met bank om te ontspannen, een plek om te bouwen en tafels met banken om met elkaar te kunnen drinken, eten, knutselen en spelletjes te doen. Buitenspelen doen we ook elke dag, we kunnen hierbij het hele plein van de school gebruiken. De activiteiten die tijdens schoolweken worden aangeboden, worden bedacht aan de hand van een thema. Tijdens de vakantieweken zijn de kinderen de hele dag welkom op de BSO. We bereiden voor elke vakantie een leuk thema voor, met verschillende activiteiten en uitstapjes. De BSO wordt geleid door twee pedagogisch medewerkers. Bij de BSO is het een groot voordeel dat de BSO ‘in huis’ plaatsvindt. Zo hebben we nauw contact met de leerkrachten en kunnen wij ouders een duidelijke overdracht geven bij het ophalen.


Voorschoolse opvang (VSO)
Ook bieden wij VSO aan. VSO de Springplank biedt opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30-8.30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht naar de leerkracht goed verloopt.


Interesse? 
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze PG en BSO-locatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met clustermanager Irma Schippers via i.schippers@kindenco.nl of 06-46460044. Of neem contact op met Priscilla van Os (directie CBS de Brug).