Samenwerking

Kinderoefentherapie

Sinds november 2016 zijn wij van Beter Bewegen (kinder)oefentherapie werkzaam op de Brug.

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind.

Kinderoefentherapie gaat uit van spelenderwijs leren en de therapie wordt gebaseerd op een hulpvraag die ouders en/of leerkrachten opstellen.

Wanneer uw kind moeite heeft met schrijven, knutselen, fietsen, zwemmen, gymmen of andere motorische vaardigheden en/of pijnklachten heeft kunt u uw kind aanmelden voor kinderoefentherapie. Kinderoefentherapie wordt 18 keer uit de basisverzekering en mits chronisch onbeperkt vergoed. Het onderzoek en de behandelingen vinden plaats op de Brug.

Voor meer informatie en/of contact verwijzen we u naar www.beter-bewegen.com, info@beter-bewegen.com, of telefoonnummer 06-53918310