Samenwerking

 

 

1801 Jeugd & Onderwijsadvies   

1801 adviseert scholen over leren, onderwijzen en het organiseren van het onderwijs. Wij ondersteunen onderwijsprofessionals – onder wie leraren, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders en bestuurders – bij alle vragen die met jeugd en onderwijsadvies te maken hebben. 1801 is er ook voor kinderen en jongeren die – tijdelijk of langdurig – een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen met de ouder(s) en de school onderzoeken we hoe we de leerling of student het best kunnen helpen. 

https://www.1801.nl/  

 

 

Beter Bewegen kinderoefentherapie op school 

Elke maandag is Martine Koetsier, kinderoefentherapeut van Beter Bewegen (kinder) oefentherapie, aanwezig op basisschool de Brug.  Martine helpt kinderen met motorische problemen.

Heeft uw kind:
- Is uw kind angstig/onzeker met bewegen,  motorische wat onhandig of heeft uw kind moeite met gym?
- moeite met de fijne motoriek? (knutselen/ knippen/ aan en uitkleden)
- moeite met schrijven? (slecht leesbaar/ schrijft groot/ schrijft verkrampt/moeite met de pengreep) 
- een houdingsprobleem? (rugklachten/ voetklachten/ pijn tijdens bewegen)

Misschien kan kinderoefentherapie uw zoon/ dochter helpen.

Wilt u informatie over kinderoefentherapie? Kijk op www.beter-bewegen.com, of neem contact op 
met Martine via:  martine@beter-bewegen.com.

Ook kunt u voor vragen terecht bij uw leerkracht.

 

Jeugdondersteuner

Vanuit het sociaal team gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Saffira Hendrik aangesloten binnen de school als jeugdondersteuner. Een Jeugdondersteuner biedt laagdrempelig hulpverleningsaanbod dat op een snelle wijze ingeschakeld kan worden door school/kind/ouder(s)/verzorger(s). 

 

Logopedist 

Elke dinsdagmiddag is Manon van Blotenburg, logopedist bij Silderhuis Logopedie aanwezig op school. Zij hebben als praktijk contracten met alle zorgverzekeraars, dat betekent dat de logopedie voor uw kind volledig wordt vergoed. Wel is er een verwijzing nodig van de (huis)arts en er moet sprake zijn van ouderbetrokkenheid tijdens de behandelingen.

Logopedie is heel breed en kan helpen als kinderen vastlopen op het gebied van taal, spraak, stem, lezen en spellen.

  • Taal: als uw kind bijvoorbeeld problemen heeft op het gebied van de woordenschat, zinsbouw of het juist vervoegen van werkwoorden.

  • Spraak: als uw kind letters niet goed uitspreekt, letters vervangt of weglaat. 

  • Stem: als uw kind veelvuldig hees is, kan de logopedist helpen.

  • Voorschotsbenadering: als uw kind in groep 2 zit en moeite heeft met de leesvoorwaarden, dan kan de logopedist dit behandelen.

  • Lezen en spellen: als uw kind verdere begeleiding nodig heeft op het gebied van technisch lezen en/of spelling, kan logopedie ook helpen.

  • Begrijpend lezen: problemen op het gebied van begrijpend lezen komen vaak ook voort uit moeilijkheden die een kind ervaart met taal. De logopedist kan hierbij een belangrijke rol spelen als het gaat om onderzoek en behandeling.

Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kunnen, middels een screeningsformulier  aangemeld worden voor logopedisch onderzoek. Als de leerkracht en IB het formulier hebben ingevuld dient een verwijzing bij de huisarts aangevraagd te worden. Met deze verwijzing kan de logopedische behandeling gestart worden. 

www.silderhuislogopedie.nl