Onze identiteit

CBS De Brug is een open protestants-christelijke school. Iedereen is welkom, mits men onze identiteit respecteert.

Op onze school maakt uw kind kennis met de verhalen uit de Bijbel en elke dag beginnen we met een gebed of lied. De christelijke feestdagen vieren we samen met de kinderen en we betrekken daar ook regelmatig ouders bij.

Methode Startpunt

Wij werken met de methode Startpunt. Deze methode geeft op een mooie, toegankelijke manier aan wat God en de Bijbel voor ons betekenen in de huidige tijd.

In ons godsdienstonderwijs gaan wij niet in op de verschillende (niet-)kerkelijke achtergronden van de kinderen, maar op wie God voor ons allemaal wil zijn.

Eigen Bijbel

In groep 6 krijgen de kinderen een eigen Bijbel, waarin zij regelmatig zelf lezen. Bij het verlaten van de basisschool krijgen de kinderen hun Bijbel mee naar huis.