Onze identiteit

 

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen.
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn we nog maar klein: samen spelen is pas fijn. 

 

CBS De Brug is een protestants-christelijke school waar ieder kind welkom is. We zetten ons, met elkaar, in om ieder kind een veilige plek te bieden. Op onze school is er dagelijks aandacht voor persoonlijke en levensbeschouwelijke vorming. 

Op onze school maakt uw kind kennis met de verhalen uit de Bijbel. Elke dag beginnen we met een gebed of lied. De christelijke feestdagen vieren we samen met de kinderen en we betrekken daar ook regelmatig ouders bij. Pasen, Kerst, dankdag en biddag vieren we gezamenlijk. Met dank- en biddag gaan wij met alle leerlingen naar de kerk. De dominee werkt mee aan deze vieringen en bewoners uit het dorp zijn van harte welkom.

Aandacht voor verschillen en voor elkaar
Wij zetten ons in voor een veilig en prettig klimaat voor ieder kind, ongeacht zijn of haar achtergrond. We hebben oog voor onze naaste en maken dit zichtbaar in onze omgang met de kinderen, ouders en overige betrokkenen. Ieder kind is uniek en waardevol en heeft zijn of haar eigen achtergrond en verhaal, bij ons is er ruimte voor verschillen.

Methode Startpunt
Wij werken met de methode Startpunt. Deze methode geeft op een mooie, toegankelijke manier aan wat God en de Bijbel voor ons betekenen in de huidige tijd.

In ons godsdienstonderwijs gaan wij in op wie God voor ons allemaal wil zijn. Het doel van Startpunt is om kinderen te laten zien wie de God van de Bijbel is en wat bijbelse principes voor hun eigen leven kunnen betekenen. Wij vinden het belangrijk om kinderen van jongs af aan kennis van de Bijbel bij te brengen.

In een cyclus van twee jaar wordt de lijn van de hele Bijbel doorgenomen. We vertellen drie keer per week een bijbelverhaal in de klas. We bespreken hoe je de bijbelse principes praktisch kunt maken in het dagelijks leven. 

In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis met de verschillende wereldgodsdiensten.

Eigen Bijbel
In groep 6 krijgen de kinderen een eigen Bijbel, waarin zij regelmatig zelf lezen. Bij het verlaten van de basisschool krijgen de kinderen hun Bijbel mee naar huis.

Contact
Op onze school vinden we wederzijds respect belangrijk. Iedereen die onze identiteit kan onderschrijven of respecteren is welkom op onze school. Daarnaast hebben we oog voor de diversiteit van ieder kind. Als u vragen heeft over bovenstaande of hier eens over door wilt praten, neemt u dan gerust contact met ons op (debrug@spco.nl of 0348-688352).