Wat wij bieden?

Het motto van CBS De Brug is ‘Waar leren leuk is!’ Wij vinden het belangrijk dat uw kind plezier heeft op school en tijdens het leren. Onze leerkrachten kijken naar de talenten en behoeften van elk kind en bieden inspirerend en passend onderwijs.

Maximale ontwikkeling

Onze leerkrachten kijken naar de verschillen in ontwikkelingsniveau en stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van uw kind. Kinderen die meer aankunnen, bieden we extra uitdaging en verdieping. En soms heeft een kind behoefte aan verlengde instructie of extra aandacht of zorg. Zo kunnen de kinderen zich maximaal ontwikkelen en helpen we ze net een stapje verder.

Modern, kwalitatief onderwijs

Wij zijn een moderne school die uw kind voorbereidt op de toekomst. Uw kind werkt met moderne onderwijsmiddelen en -methoden. In elke groep werken de kinderen met Chromebooks, niet alleen met taal en rekenen, maar ook met de zaakvakken.

21e-eeuwse vaardigheden

Op CBS De Brug besteden we veel aandacht aan de 21e-eeuwse vaardigheden die uw kind nodig heeft in deze snel veranderende maatschappij. Onze kinderen leren zelfstandig te werken, hun taken in te plannen, goed samen te werken en zichzelf te presenteren.

Engels vanaf groep 1

Engels krijgt uw kind al vanaf de kleutergroep. Dat doen we bewust, omdat we weten dat kinderen een tweede taal makkelijker leren op jonge leeftijd en daardoor in de hogere groepen geen belemmering voelen bij het spreken van de taal. Uw kind gaat met een stevige basis en een goede beheersing van de Engelse taal – wat in onze maatschappij steeds belangrijker wordt – naar het voortgezet onderwijs.

Kunst & cultuur

Op het gebied van kunst & cultuur werken we samen met KUVO. Elk jaar nemen de groepen deel aan een of meerdere KUVO-activiteiten. U kunt denken aan toneel, film, muziek, dans, literatuur of (moderne) kunst. In groep 7 is de balletvoorstelling in de Stadsschouwburg Amsterdam altijd een groot een succes.