Verzuim
Verzuim

In geval van ziekte
Indien uw kind door ziekte niet op school kan komen, moet u de school hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Dat kan telefonisch (0348-688352) of per mail. Afwezigheid door bezoek aan een arts kunt u vermelden in de klassenagenda die in elk klaslokaal ligt. Plan deze bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd.

Wegens godsdienst of levensovertuiging
Als u vanwege godsdienstige verplichtingen verlof voor uw kind wilt, dient u hiervoor toestemming aan de directie te vragen.

Vanwege vakantie/gewichtige omstandigheden
Verlof is aan strenge regels gebonden. Wilt u verlof aanvragen buiten de vakanties om, dan dient u dit via de directeur aan te vragen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier op de site.