Informatie groep 1

Als uw kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij voor het eerst naar de basisschool. Dat is voor uw kind spannend, maar ook voor u! Daarom dit informatieboekje voor u, als aanvulling op onze schoolgids. In dit boekje leest u alle informatie over het reilen en zeilen in groep 1. Aan de orde komt o.a. de dagelijkse gang van zaken, de werkwijze van de kleuters en een aantal regels en routines.

In onderstaand te downloaden document kunt u alle info over groep 1.

Download informatie groep 1 CBS De Brug