Nieuws uit groep 1/2
19 april 2017
Groep 1-2

Op de maandag en dinsdag zit een deel van de kinderen uit groep 1 in de bieb bij Juf Femke. In deze groep wordt het zelfde aangeboden als in groep 1/2 bij Juf Linda. De kinderen in groep 1 leren vooral door samen te spelen. Dit is terug te zien in de kringactiviteiten en in de verschillende hoeken. De kinderen kunnen bij het vrij spelen op het kiesbord kiezen voor bijvoorbeeld een (ontwikkelings)spel, de huishoek, bouwhoek of de poppenkast. Ook buiten de klas wordt er samen gespeeld in de gymzaal of op het plein. In de groep wordt er thematische gewerkt met de methode Onderbouwd. Vanuit deze methode worden de kringactiviteiten op een spelende manier aangeboden. Tijdens het spelen en werken zijn er ‘kleine kringen’ waarbij een aantal kinderen met de leerkracht extra oefent of juist uitdaging krijgt op reken-, taal- of sociaal-emotioneel gebied. Tijdens de werkles maken alle kinderen een werkje, dit kan een knutselwerkje zijn, maar ook een bouwopdracht in de bouwhoek. De werkjes worden aangeboden op niveau en sluiten altijd aan op het thema.