Hoofdluis
Hoofdluis

Helaas komt hoofdluis ook op onze school voor. Luizencapes en luizenzakken (voor de gymspullen) zijn verplicht. Alle nieuwe leerlingen ontvangen een cape en luizenzak van school. Als een zak kwijt raakt of stuk gaat, kan er via de leerkracht een nieuwe gekocht worden. De beste manier om hoofdluis te bestrijden is het regelmatig controleren van de haren. Dit is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Ook wij proberen de verspreiding van hoofdluis tegen te gaan. Daarom heeft de school deelgenomen aan het “luizenouders project” van de GGD Midden-Holland. Diverse ouders hebben de GGD-training gevolgd. Elke maandag na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd door de “pluisouders”. Als er tijdens de controle luizen en/of levensvatbare neten worden aangetroffen, dan wordt door de groepsleerkracht of de directeur contact opgenomen met de ouders van de kinderen. Wilt u op school melden wanneer uw kind luizen heeft?