Algemeen
Algemeen

CBS de Brug is een open protestants christelijke basisschool, in het hart van het dorp,
met een team dat uitdagend onderwijs biedt,
voor alle ouders (met kinderen 4 – 12 jaar) in het dorp Nieuwerbrug e.o.,
die bewust voor deze school kiezen.

CBS de Brug staat in het hart van Nieuwerbrug. Er is een grote betrokkenheid vanuit het dorp bij de school. De school heeft momenteel zo’n 150 leerlingen.

Er wordt lesgegeven vanuit de principes van handelingsgericht werken. Dat houdt o.a. in dat wij zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen en op diverse niveaus lesgeven.
Er is van elke jaargroep 1 klas. Sommige jaargroepen zijn vanwege het geringe leerlingenaantal gecombineerd.
De resultaten van de kinderen op cognitief gebied zijn gemiddeld tot bovengemiddeld.

Kiest u voor de Brug, dan kiest u voor:
• open Christelijke identiteit: het onderwijs wordt gegeven vanuit protestants christelijke waarden en normen, maar ieder kind is welkom;
• goed/uitdagend onderwijs, met moderne middelen en een betrokken team;
• een fijne omgeving om te werken en te leren, zowel fysiek (schoolgebouw) als sociaal/emotioneel (sfeer);
• een Kanjerschool die gebruik maakt van Topondernemers;
• groepsoverschrijdende en verrijkende activiteiten;
• betrokkenheid bij het onderwijs van uw kind.

De Brug : Waar leren leuk is!